U krijgt enkele dagen voor de markt krijgt u de bevestiging van de markt toegestuurd, deze dient u mee te nemen naar de markt. Niks ontvangen? Bel ons dan! (For You Events wil u zo goed mogelijk van dienst te zijn).

1.    Aanmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan (per brief of e-mail), bij voorkeur via ons inschrijfformulier..
Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant.

2.    De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag 1 maand voor de geboekte markt op de bankrekening van For You Events is bijgeschreven. Uw boeking komt niet automatisch te vervallen als u niet betaald.

 3.    Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van For You Events is bijgeschreven, heeft For You Events het recht de markt af te wijzen.

 4.    U krijgt enkele dagen voor de markt uw plaatsnummer toegestuurd, deze dient u mee te nemen naar de markt. Het niet ontvangen van uw plaatsnummer betekend niet dat uw boeking en uw betalingsverplichting is komen te vervallen.

5.    Op de dag van het evenement is For You Events gerechtigd om de indeling te wijzigen, de toewijzing geeft geen enkel recht op een bepaalde plaats maar is slechts een indicatie van waar u uw plaats kunt vinden.

 6.    Annuleren van een geboekte markt dient altijd schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde markt heeft ontvangen.
Kosten bij annulering:

•    11 dagen voor evenementdatum: € 10,00 administratiekosten.
•    10 dagen of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag.
(dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van For You Events)

7.    U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van het evenement (zie tijdstip op uw toewijzing) aanwezig te zijn op uw plaats, indien u na deze tijd niet aanwezig bent op uw plaats , kunt u geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het bedrag blijft u verschuldigd en wordt niet teruggestort of verrekend met een volgende markt en een eventuele borg zal per direct worden verrekend.

8.    U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd op uw toewijzing. U mag de markt niet eerder verlaten!

9.    U dient op het evenement de producten te verkopen welke u bij uw inschrijving heeft vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen, dient u dit van te voren met For You Events te overleggen. For You Events heeft het recht de verkoop van andere producten (die niet op uw inschrijving zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe te staan.

 10.    Hoekkramen dienen ervoor dat U aan 1 zijde van de kraam kan lopen. Voor uitstallingen naast de kraam dient u vooraf een grondplaats van het gewenste aantal meters te huren. Is dit niet het geval dan heeft For You Events het recht bij consternatie om de extra meters direct in rekening te brengen.  

 11

 12.    Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen op het evenement.

 13.    Bij het in gebruik nemen van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan).

14.    Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Extra materialen (zoals planken, balken en schragen) dient u zelf voor te zorgen.

 15.    For You Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.

16.    For You Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.

17.    Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door For You Events gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

18.    For You Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

 19.    Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, CRK,  etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

 20.    Indien u stroom nodig heeft, kunt u dit opgegeven op het inschrijfformulier. Is dit niet mogelijk dient u hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld door het te vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer en rubberen matten om de kabels af te dekken. For You Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.

 21.    Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl), telefoon: 0800-0488.

 22.    Het is verboden om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van For You Events 

23.    U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht a 15 euro.

Veiligheidsvoorschriften:

Deelnemers met bak-en braadactiviteiten

De apparatuur dient deugdelijk en aantoonbaar goedgekeurd te zijn. Je dient te zorgen dat deugdelijke, goedgekeurde blusapparatuur aanwezig is. Je dient zicht verder te houden aan de bijgevoegde voorschriften.

Overige deelnemers welke haspels en verlengkabels gebruiken

Haspels en verlengkabels dienen waterdicht en aantoonbaar goedgekeurd te zijn.  Haspels en verlengkabels moeten volledig worden afgerold.

Verlengkabels welke op straat liggen moeten afgedekt zijn met daarvoor bestemde matten

Partytenten en/of overkapping

Eigen tenten en overkappingen dienen te zijn uitgevoerd in een brandwerende uitvoering. Er dient er hiervoor een certificaat op basis van EN 8020-41:2012 aanwezig te zijn.